Welkom op de officiële webstek over Peperklips

xdeiva În Os ÎjYgUDes xdNfodi ÏJsb nDnsbieynf

Het beste alternatieve alfabet voor het Nederlands.
Ook voor Hucoji!
kdo Ndfos ÁeosbqRoYJs ÁejRNdo JVb kdo qDOsberqOf.
Ïi JVb kXåvæy!
Aan de linkerkant vindt u steeds de tekst in traditionele spelling en aan de rechterkant bijna dezelfde tekst in Peperklips. Voor gebruik buiten deze webstek kunt u (voorlopig) het lettertype Peperklips Klassiek Mono downloaden en installeren. Âq Os eyQisbirqo JyqOo É foDOf Os odifo Ãq obrOYåUVqDes fndeyQ Æq Âq Os bdtosbirqo NlqR OsFdejOs odifo Ãq nDnsbieynf. JVb TsNbCi NCosq ODFs xdNfodi ihqo É (JVbeVnyT) kdo edosboYns Peperklips Klassiek Mono downloaden Æq ÃqforeDbsq.
Op deze webstek leest u wat Peperklips is, wat eraan vooraf ging, hoe het werkt, kunt u uw bijdrage leveren in de projecten en zelf stukjes tekst typen. PeperklipsbannerStudioStudioStudioPeperklipsbanner
PeperklipsbannerPeperklipsbannerPeperklipsbannerPeperklipsbannerPeperklipsbanner În ODFs xdNfodi eDfo É xro nDnsbieynf Ãf, xro ÆbÂq JVbÁj TyQ, kX kdo xdbio, ihqo É Éx NlObRTs eDJsbsq Ãq Os nbVudiosq Æq Fdej fohiusf odifo oYnsq.