Project: FONTS

nbVudio: jvqof

nieuwe lettertypes
qYxs edosboYnsf
De oorspronkelijke (te vervangen en aanvullen) fonts zijn: Als uitgangspunt voor een font dat eruitziet als de achtergrondafbeeldingen kun je de afbeeldingen uit deze zipfile gebruiken. Natuurlijk worden andere lettertypes toegejuicht. Os ÏbfnbvQisesis (os JsbJrQsq Æq ÂqJhesq) jvqof Flq: Áef ÍoTrQfnhqo JVb Åq jvqo Oro ÆbÍoFYo Áej Os ÁtosbTbvqOÁjNDeOyQsq ihq us Os ÁjNDeOyQsq Ío ODFs zipfile TsNbCisq. qroHbesi xvbOsq ÁqOsbs edosboYnsf oXTsuCto.

De Peperklipsletters zijn ontworpen volgens enkele regels die moeten worden gevolgd.
 • Stemloze medeklinkers hebben nergens een ronding aan de onderkant, en tenminste één punt waaraan een arco kan worden gehangen. Daar mag dan ook geen schreef zitten.
 • Stemhebbende medeklinkers hebben altijd tenminste één ronding aan de onderkant. Een arco mag zowel onder de schrijflijn uitkomen als overlappen met een naastgelegen letter, maar dat hoeft niet.
 • Open (lange) klinkers worden uit gedekte (korte) klinkers gevormd met een verlengingsstreepje dat halverwege de hoogte aan de rechterkant uit de letter steekt.
 • Bovenlijnklinkers zijn altijd kleiner dan de medeklinkers, lijnklinkers mogen ook iets kleiner zijn (bij voorkeur), maar dat hoeft niet. In de achtergrondafbeeldingen is de verhouding klinker/medeklinker 4/5.
 • Bovenlijnklinkers komen precies boven het visuele middelpunt van de medeklinker (meestal het midden zonder de arco), ongeacht de breedte van die medeklinker. Dat is een uitdaging bij proportionele-breedte fonts (daarom zijn de huidige fonts mono).
 • De oude vorm van de letter "IJ/EI" (die u aan de andere kant van de pagina's ziet) levert teveel verwarring op met "A" en "AA". De nieuwe lettervorm is een ruit (♢).
Os nDnsbieynfedosbf Flq Îqoxvbnsq JveTsqf ÆQises bDTsef OY aXosq xvbOsq TsJveTO.
 • fodaeVFs aDOsieyQisbf kdNsq qdbTsqf Åq bvqOyQ Âq Os ÎqOsbirqo, Æq odqayqfos Çq nhqo xRbÂq Åq ÁbiV irq xvbOsq TskrQsq. ORb arT Orq Ïi TDq ftbDj Fyosq.
 • fodakdNsqOs aDOsieyQisbf kdNsq ÁeolO odqayqfos Çq bvqOyQ Âq Os ÎqOsbirqo. Åq ÁbiV arT FVxde ÎqOsb Os ftbljelq ÍoiVasq Áef ÏJsbernsq ado Åq qRfoTseDTsq edosb, aRb Oro kXjo qYo.
 • Ïnsq (erQs) ieyQisbf xvbOsq Ío TsOdios (ivbos) ieyQisbf TsJvbaO ado Åq JsbedQyQffobDnus Oro kreJsbxDTs Os kVTos Âq Os bdtosbirqo Ío Os edosb foDio.
 • NVJsqelqieyQisbf Flq ÁeolO ielqsb Orq Os aDOsieyQisbf, elqieyQisbf aVTsq Ïi Äof ielqsb Flq (Nl JVbicb), aRb Oro kXjo qYo. Ãq Os ÁtosbTbvqOÁjNDeOyQsq Ãf Os JdbkwOyQ ieyQisb/aDOsieyQisb 4/5.
 • NVJsqelqieyQisbf iVasq nbsfYf NVJsq kdo JYfHÇes ayOsenhqo Jrq Os aDOsieyQisb (aDfoÁe kdo ayOsq FvqOsb Os ÁbiV), ÎqTsÁto Os NbDOos Jrq OY aDOsieyQisb. Oro Ãf Åq ÍoORTyQ Nl nbVnvbãUVqDesNbDOos jvqof (ORbÎa Flq Os kCOyTs jvqof mono).
 • Os ÀOs Jvba Jrq Os edosb "Ê" (OY É Âq ODFs Jrq Os nRTYqRf FYo) eDJsbo osJDe JsbxrbyQ În ado "Á" Æq "Â". Os qYxs edosbJvba Ãf Åq bCo (♢).

FONTS jvqof